W dniach 24-25 marca na platformie accemedin.com odbędzie się dwudniowe seminarium z udziałem międzynarodowym „Aktualne problemy nefrologii, dializ i transplantologii – Dzień Nerek na Ukrainie 2023”.

Wydarzenie to jest poświęcone Światowemu Dniu Nerek i jest organizowane przez profesora Dmytro Ivanova od 2012 roku przy wsparciu międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych.

Podczas seminarium ukraińskojęzyczni oraz 5 obcokrajowców (z tłumaczeniem symultanicznym) omawiają szczegółowo następujące zagadnienia:

  • odżywianie w PChN u dorosłych i dzieci;
  • zupełnie nieoczekiwane wyjaśnienie problemu leczenia hiperurykemii w zależności od stopnia zaawansowania CKD;
  • kamica moczowa, która rozwija się od dzieciństwa;
  • prawdziwe leczenie wielotorbielowatości nerek (w tym w połączeniu ze stwardnieniem guzowatym);
  • terapia nerkozastępcza: perspektywa pacjenta (na podstawie osobistych doświadczeń).
  • Ponadto czeka na Państwa osobne sympozjum poświęcone innowacjom w leczeniu cukrzycowej choroby nerek.

Wydarzenie przyda się lekarzom następujących specjalności: lekarz ogólny – medycyna rodzinna, terapia, pediatria, dietetyka, endokrynologia, endokrynologia dziecięca, kardiologia, kardiorheumatologia, nefrologia, nefrologia dziecięca, genetyka, diagnostyka funkcjonalna, radiologia, kliniczna diagnostyka laboratoryjna, ratownictwo medycyna, zawodowa patologia.


Nasza firma wystąpiła w roli sponsora i zaprezentowała leki dla nefrologów, które można kupić na stronie internetowej.

  • Libera - zwiększa filtrację kłębuszkową w PChN
  • Aneza - zmniejsza objętość torbieli nerki średnio o 43% w ciągu 6 miesięcy

Nie stoimy w miejscu i planujemy brać udział w kolejnych konferencjach i nadal oferować sprawdzone leki ziołowe, aby wnieść znaczący wkład w rozwój pediatrii na Ukrainie.