Zgodnie z Listą towarów dobrej jakości nie podlegających wymianie (zwrotowi), zatwierdzonym Uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 172 z dnia 19.03.1994 r., preparatzy nie podlegają wymianie (zwrotowi).