Договір публічної оферти

За цим Договором одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти — Покупець, з іншого боку, далі спільно звані Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу послуги digital агентства, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту

https://behealth.com.ua/ Продавці, які мають намір здійснювати продаж послуг за допомогою Веб-сайту https://behealth.com.ua/ та Покупці при придбанні послуг, зображення яких розміщені на відповідних сторінках сайту, приймають умови цього Договору про наведене нижче.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем та Покупцем оформлюються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці веб-сайту https://behealth.com.ua/  у відповідному розділі кнопки «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, зазначені нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення та за невиконання умов цього Договору.

1.3. Цей Договір набирає чинності з моменту натискання на кнопку «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ», яким Покупець дає згоду здійснити купівлю послуги, що є у Продавця, і діє до моменту отримання Покупцем послуги від Продавця та повного розрахунку з ним.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, у разі потреби, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, застосовуються правила міжнародного договору.

 

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://behealth.com.ua/ та застосування якого є обов'язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання послуги, зображення якої розміщено на Веб-сайті https://behealth.com.ua/ , спрямоване невизначеному колу осіб, зокрема Покупцям.

«Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання послуги, зображення якої розміщено на Веб-сайті https://behealth.com.ua/ , шляхом додавання його до віртуального кошика та відправки Замовлення.

«Послуга» — предмет торгівлі (послуга флоатингу або масажу), про придбання якої на Веб-сайті https://behealth.com.ua/ розміщено пропозицію продавця.

«Покупець» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт https://behealth.com.ua/ і мають намір придбати ту чи іншу послугу.

«Продавець» — будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами послуги та за допомогою Веб-сайту https://behealth.com.ua/ мають намір її продати.

«Замовлення» - належним чином оформлена та розміщена на Веб-сайті https://behealth.com.ua/ заявка Покупця на купівлю послуг, що адресується продавцю.

«Законодавство» - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати послугу на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту (посилання на сайт), а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити послугу та сплатити за нього гроші.

3.2. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним або удаваним правочином або угодою, вчиненою під впливом тиску або обману.

3.3. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності, що регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію послуги без будь-яких обмежень відповідно до вимог чинного законодавства України , та зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього Договору та реалізації послуги.

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов'язаний:

○ виконувати умови цього Договору

○ виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця;

○ надати Покупцеві послугу відповідно до обраного зразка на відповідній сторінці Веб-сайту https://behealth.com.ua/ , оформленого замовлення та умов цього Договору;

4.2. Продавець має право:

● в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

 

Оплата послуги/товару

● Ціна послуги/товару вказується в гривнях і включає податок на додану вартість у разі, якщо відповідний Продавець застосовує загальну систему оподаткування.

● Сума замовлення складається з вартості замовлених послуг/товарів.

● Ціна послуги/товару вказується на Сайті. У разі неправильної вказівки ціни замовленої Покупцем послуги/товару, Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення за виправленою ціною або анулювання Замовлення. При неможливості зв'язатися з Покупцем, цей Замовлення вважається анульованим.

● Вартість послуги/товару на Сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлену Покупцем послугу/товар не підлягає зміні.

 

Оплата послуги/товару здійснюється Покупцем:

● готівкою при отриманні Замовлення в сумі, що відповідає сумі Замовлення, вказаній на Сайті з урахуванням знижок;

● безготівковими коштами з використанням банківських карток при оформленні Замовлення у сумі, що відповідає сумі Замовлення, зазначеній на Сайті з урахуванням знижок.