Екстракт пилку в поєднанні з вітамінами забезпечує швидке полегшення болю у пацієнтів з хронічним простатитом/синдромом хронічного тазового болю

 

Tommaso Cai,1 Florian M.E. Wagenlehner,2 Lorenzo Giuseppe Luciani,1 Daniele Tiscione,1gianni Malossini,1 Paolo Verze,3 Vincenzo Mirone,3  Та Riccardo Bartoletti4

1Відділення урології, регіональний  госпіталь Santa Chiara, Тренто, Італія

2Клініка та поліклініка з урології, дитячої урології та андрології, Університетський госпіталь Giessen und Marburg, Університет Justus-Liebig, Гіссен, Германія

3Відділення урології, Університет Федеріко II, Неаполь, Італія

4Відділення урології, Флорентійський університет, Флоренція, Італія

 

Вступ

Хронічний простатит (ХП) описують як одне з найпоширеніших захворювань у чоловіків віком до 50 років (1). Він має різноманітні клінічні прояви (2). Відповідно до класифікації Національного інституту здоров'я (NIH) (3), III група – хронічний простатит/синдром хронічного тазового болю (ХП/СХТБ) є найбільш розповсюдженою категорією (4), при якій зазвичай проявляються симптоми патології сечостатевої системи або біль, і який значно впливає на якість життя (5). Ефективність сучасних підходів до лікування ХП/СХТБ залишається незадовільною (6). Фітотерапія виявляється цікавим варіантом лікування через мінімальну кількість побічних ефектів; однак небагато з фітопрепаратів були науково вивчені та включені в проспективні контрольовані клінічні дослідження (7,8). У попередні роки деякі дослідження показали, що препарати з екстрактом пилку здатні досягти тривалого та помітного зниження симптомів ХП / СХТБ у молодих чоловіків, та покращення якості сперми із значним зменшенням показнику шкали NIH-CPSI (Індекс симптомів хронічного простатиту Національного Інституту здоров’я) (9-11). Раніше Вагенлехнер із співавт. показали, що стандартизований екстракт пилку суттєво покращив загальні симптоми, біль та показник шкали Якості життя (QoL) у пацієнтів із запальним ХП / СХТБ без серйозних побічних ефектів, підкреслюючи роль протизапальної дії екстракту пилку (12). У минулому році вчені Кай із співавт. показали, що екстракт пилку в поєднанні з вітамінами значно покращив загальні симптоми, біль і показник шкали QoL у пацієнтів з незапальним ХП/СХТБ без серйозних побічних ефектів у II фазі дослідження (10). Крім того, поєднання з вітамінами може поліпшити антиоксидантну активність екстракту пилку, як і захисний ефект на нерви, а також зменшити біль у пацієнтів із запальним або не        запальним ХП/СХТБ (10). Метою даного дослідження було оцінити безпечність та ефективність екстракту пилку у поєднанні з вітамінами у порівнянні з ібупрофеном у відношенні поліпшення якості життя пацієнтів, що страждають на ХП/СХТБ, шляхом полегшення болю.

 

Матеріали та методи

Дизайн дослідження

Для оцінки безпечності та ефективності екстракту пилку у поєднанні з вітамінами ДЕПРОКС 500 (DEPROX 500) у чоловіків з ХП/СХТБ, усі пацієнти із встановленим клініко-лабораторним діагнозом ХП/СХТБ (клас IIІa або ІІІb), що  відвідували Урологічний центр (Регіональна лікарня Santa Chiara, Тренто, Італія) з березня по жовтень 2012 року відбиралися для ІІІ фази даного проспективного рандомізованого контрольованого дослідження. Дизайн дослідження був розроблений у відповідності з рекомендаціями для клінічних випробувань з ХП/СХТБ, що описані Спільною Дослідницькою Мережею з Хронічного Простатиту NIH (13). Плацебо групи не було створено. В аналізі результатів були враховані усі недоліки дослідження, що могли бути спричинені відсутністю групи плацебо. Попереднього вступного плацебо періоду також не вважали необхідним робити, оскільки сліпого контролю в основному дослідженні не передбачалось. Основним показником результату було покращення якості життя наприкінці всього періоду дослідження, що визначалося як покращення симптоматики за підшкалою болю індексу NIH-CPSI. Клінічною невдачею вважалося збереження низької якості життя після лікування (неможливість зменшення загального показника NIH-CPSI на ≥25%) або призупинення терапії через значні зареєстровані побічні ефекти (12). Крім того, протягом усього досліджуваного періоду документально фіксувалися побічні ефекти, про які повідомляв сам пацієнт,  або ті, що були помічені дослідником. Дослідження проводилося у відповідності до рекомендацій Належної Клінічної Практики (GCP), із етичними принципами, викладеними в останній версії Хельсінської декларації. Письмова інформована згода була отримана від усіх пацієнтів до лікування. Крім того, це дослідження було проведено у відповідності до консолідованих стандартів звітності про дослідження (Науково-дослідний госпітальний інститут Оттави, Оттава, ON, Канада).

 

Графік дослідження

Після прибуття в центр всі особи, які брали участь в дослідженні, заповнювали письмову згоду та проходили базові опитування, урологічний огляд та тест Meares-Stamey, який проводив той самий уролог відповідно до процедури, описаної в рекомендаціях Європейської асоціації урологів (EAU) (14). Усі пацієнти, які відповідали критеріям включення, розпочинали пероральний прийом ДЕПРОКС 500 (DEPROX 500) (дві капсули кожні 24 години) або Ібупрофену (600 мг, по одній таблетці три рази на день) протягом 4 тижнів. Ібупрофен був обраний відповідно до результатів отриманих Лі з співавт. (15). Інгібітори протонної помпи (ІПП) не додавалися у вигляді регулярного прийому до лікування через те, що всі пацієнти із шлунково-кишковою кровотечою або виразкою дванадцятипалої кишки чи шлунку в анамнезі були виключені. Включені пацієнти не були сліпо поділені для отримання профілактичних засобів. Усі пацієнти були віднесені до двох груп ДЕПРОКС 500 (DEPROX 500) та Ібупрофен) відповідно до рандомізації 1: 1 (мал.1). З усіма пацієнтами контактували по телефону на 14 день терапії для корекції правильного часу та дози лікування. Кожному пацієнту було призначено контрольне обстеження через 30 днів після початку терапії, з проведенням урологічного та мікробіологічного обстеження та збору анкет.

Критеріями включення була наявність симптомів тазового болю протягом не менше 3х місяців за останні півроку до включення в дослідження, відповідно до рекомендацій EAU, показник підшкали болю за індексом NIH-CPSI (14) >7 балів та негативний 4-склянковий тест Meares-Stamey (12). 


Критерії включення та виключення

Пацієнти <18 та  >65 років, які страждали на важкі супутні захворювання, з підтвердженими анатомічними аномаліями сечовивідних шляхів або з ознаками інших урологічних захворювань, та з залишковим об'ємом сечі > 50 мл внаслідок інфравезікальної обструкції, були виключені. Також було виключено чоловіків із зазначеною алергією на екстракт пилку, та тих які недавно (<4 тижнів) проходили пероральне або парентеральне лікування, або які в даний час користуються антибіотиками. Додатково, були виключені всі пацієнти з анамнезом шлунково-кишкових кровотеч чи виразки дванадцятипалої кишки або шлунку. Також було виключено всіх пацієнтів, із позитивними тестами на Chlamydia trachomatis (Ct), Ureaplama urealyticum, Neisseria gonorrhoeae, віруси герпесу (ВГ 1/2) та  папіломавірусу людини (ВПЛ).

                                       

Склад та характеристика використовуваних екстрактів

Всі пацієнти, які були рандомізовані в групу ДЕПРОКС 500 (DEPROX 500), отримували перорально по дві таблетки ДЕПРОКС 500 (DEPROX 500) за один раз щодня ввечері відповідно до нашого попереднього дослідження (10) та інструкцій виробника (IDI Integratori Dietetici Italiani S.r.l, Сицилія, Італія). Кожна доза містила 1 г екстракту пилку (500 мг на таблетку) та вітаміни B1, B2, B6, B9, B12 та PP. Аналіз усіх компонентів препарату проводили відповідно до процедур, описаних Fiamegos із співавт. (16). Всі пацієнти, рандомізовані в групу Ібупрофену, отримували Ібупрофен (600 мг) тричі на день.

 

Анкети та урологічні огляди

Кожному пацієнту було надано італійська версія опитувальника NIH-CPSI (17) та Міжнародної шкали простатичних симптомів (IPSS) (18). Коли пацієнт прибував до урологічного центру, він самостійно заповнював вищевказані анкети. Крім того, якість життя пацієнта визначалася за допомогою італійської версії шкали QoL, яка є перевіреною, багатоваріантною шкалою здоров'я (19). Ця шкала була обрана тому, що вона була успішно застосована до гострих захворювань, тоді як інші хронічні шкали якості життя, включаючи опитувальник здоров'я Short Form-36 (SF-36), більш підходять у хронічних випадках (20). Вищі оцінки за шкалою QoL відображають більш високу якість життя. Відповідно до дослідження Нікель та співавт. (21) симптоми, подібні до простатиту, вважалися значущими при оцінці болю ≥4. NIH-CPSI також використовували при визначенні клінічної ефективності терапії (21).

 

Набір аналізів та лабораторні процедури

Всі аналізи були зібрані під час урологічного обстеження та негайно завезені в лабораторію в умовах охолодження, був проведений аналіз на бактеріальні культури та ДНК діагностика (полімеразна ланцюгова реакція) для виявлення Ct, Neisseria gonorrhoeae, ВГ1/2 та ВПЛ. Усі пацієнти, включені в дослідження, пройшли культуральне обстеження сечі на умовно-патогенну мікрофлору, дріжджі та урогенітальну мікоплазму. Культуральна діагностика проводилася відповідно до методів, описаних Мазолі та співавт.(22). ДНК-екстракцію та очищення з сечі проводили за допомогою набору EZ1 DNA Tissue Kit (Qiagen SpA, Мілан, Італія), як описано в нашому попередньому дослідженні (22).

 

Статистичний аналіз

Основною метою дослідження було симптоматичне поліпшення домену болю за індексом NIH-CPSI. Для аналізу однорідності двох груп базові характеристики порівнювали, використовуючи t-тест Student і U-тест Mann-Whitney для неперервних змінних та тест χ2 для категорійних змінних. Нормальний розподіл змінних оцінювали за допомогою тесту Колмогорова-Смирнова. Дані були проаналізовані згідно з протоколом ITT (intention-to-treat) – в популяції пацієнтів, яким було призначено лікування. Загальні характеристики учасників дослідження були виражені з використанням описової статистики (середні, стандартних відхилення та діапазони). Необхідний об'єм вибірки для даного дослідження був розрахований за наступних умов: різниця між групами, 2 ± 1 балів у домені болю за NIH-CPSI; α рівень помилки, 0,05 двостороння; статистична потужність 80%; і очікуваний розмір ефекту, Cohen's d = 0.5. Обчислення дало 2 × 39 осіб на групу. Рандомізація на основі єдиної послідовності випадкових призначень (проста рандомізація) виконувалася за допомогою програмного забезпечення генератора псевдовипадкових чисел (Research Randomizer Version 4.0, Social Psychology Network, Wesleyan University, Middletown, CT, США). Аналіз дисперсії (ANOVA) був використаний для порівняння середніх величин. Тест коригування Bonferroni також використовувався на другому етапі ANOVA. Розмір ефекту між середніми величинами  (Cohen's d) також був розрахований. Відмінності між групами згідно результатів NIH-CPSI були отримані за допомогою тесту ANOVA. Статистична достовірність досягалась, коли Р<0,05. Усі зареєстровані P-значення були двосторонніми. Статистичний аналіз проводився за допомогою програмного забезпечення SPSS версії 11.0 (SPSS, Inc., Chicago, IL, США) для Apple-Macintosh.

 

Висновки

Основним висновком даного дослідження було те, що DEPROX 500® здатний забезпечити раннє полегшення болю та поліпшити якість життя пацієнтів з ХП/СХТБ без серйозних побічних ефектів порівняно з Ібупрофеном. Крім того, було встановлено, що пацієнти, які мали ХП/СХТБ типу IIIb, можуть мати кращий результат цієї терапії. Ці висновки ведуть до кількох питань обговорення.  По-перше, раннє полегшення болю. У 2006 році  вчений Еліст (23) провів подвійне сліпе рандомізоване дослідження у порівнянні з плацебо, та продемонстрував перевагу екстракту пилку порівняно з плацебо з точки зору полегшення болю та симптомів нижніх сечових шляхів від початку і до кінця лікування протягом шести місяців терапії. Крім того, у 2009 році Вагенлехнер та співавт.(12) показали, що екстракт пилку покращив симптоми, біль та якість життя після 12 тижнів лікування у пацієнтів з цим станом. Причому відмінності на користь екстракту пилку відмічалися після шести тижнів лікування порівняно з плацебо, і лікування добре переносилося. Ці два дослідження проводилися протягом як мінімум 6 тижнів (12,23). Відповідно до нашого попереднього дослідження (10), 30 днів лікування препаратом DEPROX 500® у даному дослідженні дозволило досягти значних результатів щодо зменшення болю в порівнянні з Ібупрофеном. Цей ефект, можливо, пояснюється взаємодією між екстрактом пилку та вітамінами В6 та В12, які покращують антиоксидантну активність екстракту пилку із захисним впливом на нерви. Вітаміни групи В, включаючи тіамін (В1), піридоксин (В6) та ціанокобаламін (В12), здатні до антиноцицепції у експериментальних тварин з гострими та хронічними больовими синдромами, викликаними електричною, хімічною та термічною стимуляцією, первинним пошкодженням нейронів та діабетом (24,25). Важливо, що кілька досліджень продемонстрували, що деякі вітаміни групи В, особливо B6 та B12, здатні захистити нейрони від певних пошкоджень (26,27). Вітаміни групи В, B1, B6 та B12, є клінічно корисними при лікуванні певних больових синдромів, включаючи люмбаго, ішіаз, невралгію трійчастого нерву та хронічну біль, пов'язану з діабетичною поліневропатією (28). Нарешті, ми висунули гіпотезу, що раннє покращення больового синдрому пов'язане із захисним впливом на нерви, а подальше поліпшення якості життя може бути пов'язане з антиоксидантною активністю екстракту пилку. Дійсно, попередні дослідження, в яких вводили лише екстракт пилку, демонстрували поліпшення якості життя та полегшення болю лише після ≥6 тижнів лікування. Крім того, на підставі суб-аналізу пацієнти,на яких найкраще подіяла ця терапія, були з групи ІІІb ХП/СХТБ, тобто не мали запальних змін. У порівнянні з попередніми дослідженнями, в даному дослідженні було встановлено, що пацієнти з незапальним ХП/СХТБ мали кращі результати порівняно з тими, що мали запальний ХП/СХТБ. Це можливо, пов'язано з тим, що захисний ефект на нерви вітамінів групи В відбувається раніше, ніж протизапальний ефект екстракту пилку. У цьому сенсі, DEPROX 500® здатний забезпечити кращі результати з точки зору раннього зменшення болю у пацієнтів з незапальним ХП/СХТБ. DEPROX 500®, як правило, добре переносився протягом усього періоду дослідження.

У даному дослідженні було кілька обмежень, які слід враховувати: невелика кількість пацієнтів, які взяли участь у дослідженні; короткий період спостереження; відсутність контрольної групи, в тому числі сліпого контролю.  Враховуючи відсутність доказів ефективності звичайних методів лікування, пацієнти потребують альтернативних варіантів лікування, і слід зазначити, що екстракт пилку в комбінації з вітамінами може бути визначальним варіантом через його низькі побічні ефекти та перспективні результати в плані підвищення якості життя.

Таким чином, враховуючи вищезгадані обмеження, DEPROX 500® значно покращив загальні симптоми та якість життя пацієнтів з ХП/СХТБ та зменшив їх больовий синдром у порівнянні з групою, де лікування проводилося Ібупрофеном, без серйозних побічних ефектів.

25.05.2018